Onze Thema's

#gezondheid

gezondheid

Deze kansen zien wij voor Antwerpen op vlak van gezondheid:

In elke Antwerpse straat halen we de Europese norm qua luchtkwaliteit

Toegankelijke basiszorg in elke Antwerpse wijk

Berlijn, Londen, Parijs en Barcelona vlot bereikbaar met de trein vanuit Antwerpen

Water in de straten, wijken en pleinen brengt extra verkoeling in de stad

In elk district meer dan voldoende aanbod van volks- en samentuinen

Sportclubs floreren dankzij financiële en professionele steun door de stad

#klimaat

klimaat

Deze kansen zien wij voor Antwerpen op vlak van klimaat:

Alle Antwerpse sociale woningen aangesloten op een warmtenet

Door invoering van statiegeld geen zwerfvuil in de Antwerpse straten, pleinen en parken

Antwerpen verbrandt zijn eigen afval, verwarmt daarmee de stad en voedt daarmee de industrie

De Antwerpse straten en pleinen zijn proper en veilig voor kinderen om te spelen

Betaalbaar en betrouwbaar openbaar vervoer verbindt het stadscentrum met de buitendistricten en randgemeenten

#koopkracht

koopkracht

Deze kansen zien wij voor Antwerpen op vlak van koopkracht:

Een vooruitzicht op betaalbare energie uit warmtenetten voor elke Antwerpenaar

Gratis gezonde schoolmaaltijden voor elk kind in kleuter en lager onderwijs

Elke Antwerpenaar heeft een deftig en betaalbaar dak boven zijn hoofd

Antwerpen wordt een deelstad, van auto tot fiets, van buurtbib tot tuin, van atelier tot fuifzaal

Als leidende stad op vlak van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie, toont Antwerpen de economie van morgen

Dankzij onze wereldhaven, is Antwerpen dé jobmotor van België

#jongeren

jongeren

Deze kansen zien wij voor Antwerpen op vlak van jongeren:

Elke Antwerpse jongere een kwalificatie of diploma

Door een Antwerps Pleinenplan krijgt elke buurt of wijk meer ruimte voor ontmoeting, sport en spel

Ouders en kinderen hebben op maximum 300 meter van hun voordeur een speelterrein

Een jeugdlocatie in elke wijk en voor iedere jongere

Onze cultuurinstellingen en opleidingen behoren tot de top, ze maken Antwerpen dé culturele hoofdstad van België

Antwerpen viert zijn culturele en levensbeschouwelijke diversiteit

#veiligheid

veiligheid

Deze kansen zien wij voor Antwerpen op vlak van veiligheid:

Snel, veilig en gratis internet op alle publieke plekken in Antwerpen

Fietsers en voetgangers hebben vrije doorgang bij alle Antwerpse bouwwerven

Een Antwerpen zonder racisme, seksisme en discriminatie

Een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politie voor iedere Antwerpenaar